Listopad 2015

James Hirvisaari: VAŠE VINA

25. listopadu 2015 v 19:17 | Vencík |  Suomi / Finsko

(proslov v parlamentu 12.3.2015)


Vážený předsedo parlamentu! Vážení kolegové! Vy, kteří si myslíte, že se svět zlepší zakazováním slov a nálepkováním názorů jako zločinné, poslouchejte tohle ticho... Je plné prostředníčků. Není to nenávistná řeč, je to skutečná řeč rozhněvaných Finů, národa, který prožívá to, že jeho vůdci jej zradili. Požadujete odpovědnost, když zároveň odevzdáváte finský majetek, lesy, pozemky a podniky do majetku cizích států a taháte sem cizince z konce světa, aby žili na účet Finů. Mluví se o lidských právech, ale kde jsou práva Finů? Tak dlouho jak tahle vaše lidská práva pošlapávají práva finského národa, přispívají k nespravedlnosti a zlu. A viníci, i pro následující generace Finů, jste vy sami. Podcenili jste lidský rozum. Ukazujete svůj pocit nadřazenosti a opovrhujete pocity běžných Finů. Ženete Finsko do bažiny, přesouváte pracovní místa do Číny a Indie, dovážíte levnou pracovní sílu z Estonska a platíte za peníze Finů dluhy Řecka. A ještě obviňujete tyto vámi do země zašlapávané lidi z toho, že vy (co jste proti) s nimi jednáte špatně. A vaším lékem je nulová tolerance a cenzura. Vážený předsedo parlamentu! Lžemi, umlčováním a výhrůžkami se snažíte přinutit občany polykat trpkou multikulti-medicínu, která nejen špatně chutná, ale je to jed. Tráví pravdu, tráví spravedlnost, tráví demokracii a ničí klid ve společnosti. Lidé se denně ve svém životě setkávají s problémy způsobenými imigrací a představitelé státu se sladce usmívají a říkají, že tohle (multikulturalismus) je pro nás jen obohacením. Kdo si může opravdu myslet, že cenzura zamete vyhrocené postoje pod koberec? Za jak hloupé považujete své voliče? A ještě tragičtější otázka: Jak laciná je pro vás tahle země? Zneuctili jste nevinné Finsko a navíc jste přivedli na účet poctivých Finů žijící cizince, z nichž část má na svědomí velký podíl z počtu znásilnění v naší zemi. A trend se zhoršuje. Na potvrzení toho není třeba nic než nahlédnout do Švédska a Norska, které stihly zapadnout ještě hlouběji do bažiny než my. Hysterie z nenávistného mluvení (politická korektnost) způsobila, že úřední orgány mlčí. V Británii bylo zneužito 1400 dětí, když policisté mlčeli ze strachu, aby nebyli obviněni z rasismu. Jestli je něco chorobné, tak tohle. A vy se nezříkejte odpovědnosti, zrovna vy, netolerantní "sluníčkáři". Ničíte tenhle svět, zatímco na vašich rtech jsou morální zradou pomazané ušlechtilé proslovy - o lidských právech.
Jak laciná je pro vás tahle země?